Luận văn, đồ án xử lý nước thải, xử lý khí và các đề tài liên quan đến môi trường đều có đầy đủ trong kho tài liệu của chúng tôi. Các luận văn, đồ án cấp đại học, các đề tài nghiên cứu cao học, tiến sỹ về các nghành nghề như: dệt nhuộm, thủy sản, công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản, nhà máy sữa, sản xuất bia, sản xuất nước ngọt, chăn nuôi gia súc, xi mạ, nước rỉ rác…. bạn muốn chúng tôi đều có.

Hiện nay, đối tượng sử dụng các tài liệu trên hầu hết là sinh viên nghành môi trường và các nhà nghiên cứu bảo vệ môi trường. Nhằm chung tay bảo vệ môi trường với cộng đồng, công ty môi trường Ngọc Lân cho phép các bạn tải miễn phí tài liệu.

Link download: tailieu.xulymoitruong.com hoặc kysumoitruong.vn. Nếu bạn vẫn tìm không thấy có thể gửi mail về địa chỉ: congtyngoclan@yahoo.com hoặc liên hệ điện thoại để được giúp đỡ.

Các bạn sinh viên cần tài liệu kỹ thuật liên hệ với công ty để được gửi miễn phí hoặc vào diễn đàn môi trường tải miễn phí

Trân trọng!

Bảo Long

Xem bài viết tiếp theo: Luận văn đồ án xử lý nước thải mía đường