>

Công nghệ xử lý nước thải 2A

Công nghệ xử lý nước 2A (Aerotank và Anoxic): nước thải được xử lý bằng sinh học thiếu, hiếu khí chảy liên tục Đây là công nghệ có từ lâu đời, còn gọi là Công nghệ xử lý nước truyền thống.

Công nghệ xử lý nước thải 2A

Công nghệ xử lý nước thải 2A

Quy trình này công nghệ xử lý nước có nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ thấp, rất thuận tiện và đơn giản nên được ưa chuộng cho XLNT tòa nhà, cao ốc văn phòng, nhà hàng, khách sạn, khu dân cư…Với việc lấy công nghệ sinh học là nền chủ đạo cho việc xử lý nên chúng ta phải quan tâm đến các yếu tố căn bản như hàm lượng BOD, N tổng, tỷ lệ F/M...

Công nghệ xử lý nước 2A này có quy trình xử lý như sau:

Hố gom – Tách dầu mỡ - Bể điều hòa – Anoxic – Aerotank – Lắng – Trung gian – Lọc thô – Khử trùng

Thuyết minh sơ lược:

Bể xử lý nước thải sinh học Aerotank

Bể xử lý nước sinh học Aerotank

Công nghệ xử lý nước 2A - BAnoxic:

 Là nơi lưu trú của các chủng vi sinh khử N, P, nên quá trình nitrat hoá và quá trình photphoril hóa xảy ra liên tục ở đây.
-     Quá trình nitrat hóa:
•    Hai loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosomonas và Nitrobacter. Khi môi trường thiếu ôxy, các loại vi khuẩn khử nitrat Denitrificans sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2¬ tạo thành trong quá trình này sẽ thoát khỏi nước.
•    Quá trình chuyển hóa NO3-→ NO2-→ NO → N2O →N2 với việc sử dụng mêtanol được thể hiện ở phương trình sau:
NH4+          Oxidation          NO2-  + NO3- + H+ + H2O
NO2-,NO3-        Redution              N2   => escape to air
-    Quá trình photphoril hóa:
•    Vi khuẩn tham gia vào quá trình photphoril hóa là Acinetobacter sp. Khả năng lấy photpho của vi khuẩn này sẽ tăng lên rất nhiều khi cho nó luân chuyển các điều kiện hiếu khí và kỵ khí.
•    Quá trình photphoril hóa được thể hiện như phương trình sau:
                PO4-3            Microorganism                (PO4-3)salt   =>sludge
Để nitrat hóa,  photphoril hóa thuận lợi, tại ngăn Anoxic bố trí máy khuấn trộn chìm với tốc độ khuấy trộn phù hợp.

Công nghệ xử lý nước thải 2A - Aerotank:

Phương pháp sinh học hiếu khí sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động trong điều kiện cung cấp oxy liên tục. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3-, SO42-,… Quá trình phân hủy các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa.
Tốc độ quá trình oxy hóa sinh hóa phụ thuộc vào nồng độ các chất hữu cơ, hàm lượng các tạp chất, mật độ vi sinh vật và mức độ ổn định lưu lượng của nước thải ở trạm xử lý. Ở mỗi điều kiện xử lý nhất định, các yếu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng oxy hóa sinh hóa là chế độ thủy động, hàm lượng oxy trong nước thải, nhiệt độ, pH, dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng… Tải trọng chất hữu cơ của bể sinh học hiếu khí thường dao dộng từ 0,32-0,64 kg BOD/m3.ngày đêm. Nồng độ oxy hòa tan trong nước thải ở bể sinh học hiếu khí cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2,5 mg/l.

xử lý nước thải công nghệ sinh học

Công nghệ xử lý nước thải sinh học

Tốc độ sử dụng oxy hòa tan trong bể sinh học hiếu khí phụ thuộc vào:
-    Tỷ số giữa lượng thức ăn (chất hữu cơ có trong nước thải) và lượng vi sinh vật: tỷ lệ F/M;
-    Nhiệt độ;
-    Tốc độ sinh trưởng và hoạt độ sinh lý của vi sinh vật (bùn hoạt tính);
-    Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong quá trình trao đổi chất;
-    Lượng các chất cấu tạo tế bào;
-    Hàm lượng oxy hòa tan.
    Về nguyên tắc phương pháp này gồm 3 giai đoạn như sau:
•    Chuyển các chất ô nhiễm từ  pha lỏng tới bề mặt tế bào vi sinh vật;
•    Khuếch tán từ bề mặt tế bào qua màng bán thấm do sự chênh lệch nồng độ bên trong và bên ngoài tế bào;
•    Chuyển hóa các chất trong tế bào vi sinh vật, sản sinh năng lượng và tổng hợp tế bào mới.
Cơ chế quá trình xử lý hiếu khí:
•    Giai đoạn I – Oxy hóa toàn bộ chất hữu cơ có trong nước thải để đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào
 
•    Giai đoạn II (Quá trình đồng hóa) – Tổng hợp để xây dựng tế bào
 
•    Giai đoạn III (Quá trình dị hóa) – Hô hấp nội bào
 ……………………………………………………………………………………………………..

Quý khách và các bạn sinh viên cần tư vấn miễn phí chuyên sâu vcông nghệ xử lý nước thải 2A hãy tham khảo thêm tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật qua đường dây nóng: 0905555146.

Chúc quý khách có một ngày làm việc vui v