>

Sản phẩm – Thiết bị

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp hóa chất, thiết bị, vật tư xử lý nước thải, khí thải

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp dịch vụ môi trường như: xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, bán hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, DTM, tư vấn thủ tục môi trường, xử lý nước sạch …