>

Đồ án xử lý nước thải thuộc da

Công ty môi trường Ngọc Lân giới thiệu đồ án xử lý nước thải thuộc da:  “đề xuất công nghệ xử lý nước thải thuộc da Viện Nghiên Cứu Dày Da”

Để có một tấm da thành phẩm, từ một tấm da sống nguyên liệu phải trải qua một quá trình biến đổi hoá lý phức tạp, sử dụng nhiều nước, hoá chất, chất tổng hợp, chất tự nhiên. Hỗn hợp các hoá chất dư thừa, các sản phẩm chuyển hoá từ

chúng và các cặn bã ở dạng hoà tan hay phân tán trong nước cùng tạo ra các chất thải lỏng, chất thải rắn và chất thải khí. ở mỗi công đoạn khác nhau thì dòng thải đều có đặc trưng về thành phần chất ô nhiễm riêng: công đoạn hồi tươi, ngâm vôi, tẩy lông thì nước thải mang tính kiềm. Trong công đoạn làm xốp, thuộc thì nước thải lại mang tính axit. Đặc biệt, trong nước thải thuộc da có chứa một lượng lớn Cr3+ và S2ư phát sinh từ các hoá chất sử dụng trong quá trình thuộc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường
sinh thái.

Xuất phát từ những vấn đề đó đề tài “Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng nước thải thuộc da và đề xuất mô hình xử lý nước thải thuộc da tại phân xưởng thuộc da Viện Nghiên cứu Da - Giày” được lựa chọn trong đồ án này. Nội dung đề tài này tập trung vào các vấn đề chính sau:
- Tìm kiếm tài liệu, thu thập số liệu liên quan đến công nghệ thuộc da.

xu ly nuoc thai thuoc da

- Tiến hành khảo sát thực địa tại phân xưởng: Địa điểm, tình hình phát triển của phân xưởng và hiện trạng nguồn thải tại phân xưởng
- Thí nghiệm đưa ra kết quả đánh giá nguồn nước thải

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý nước thải thuộc da, công nghệ hiện đại, chất lượng cao, giá thành hợp lý. LH 0905555146

Xem thêm:

Tags: