>

Lịch phỏng vấn lao động phổ thông 2014

Năm Giáp Ngọ đến mang theo bao dự tính trong mỗi người, và chúng tôi xin công bố "Lịch phỏng vấn lao động phổ thông 2014" như sau:

T

Tuyển lao động phổ thông 2014

Tuyển lao động phổ thông 2014

uyển lao động phổ thông 2014(LĐPT) cho các công trình:

Công trình xử lý nước thải thủy sản Sunmy, tỉnh Long An

Số lượng 2 nam

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Lạt: 2 người nam

Công trình xử lý nước thải nhà máy Sanher: 1 nam

Cải tạo hệ thống chung cư Q3: 1 nam

Vận hành HT xử lý khí thải Biofilter Tây Ninh: 1 nam

Xây dựng HTXLNT Phong Phú Q9, Tp.HCM: 2 nam

Lịch phỏng vấn LĐPT vào các ngày thứ 3,5,7 trong tuần cho đến khi tuyển đủ.

Mời các bạn lao động phổ thông đến phỏng vấn tại văn phòng công ty, khi đi nhớ mang theo hồ sơ đầy đủ.

Trân trọng!

Giám đốc: Phan Kiêm Hào