>

Thủ tục cấp phép khai thác nước ngầm

Công ty Môi Trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một trong những đơn vị đi đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường, tư vấn môi trường, dịch vụ môi trường.

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ cấp phép khai thác nước ngầm:

 

            – Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất (Mẫu số 05/NDĐ).

 

            – Đề án khai thác nước dưới đất (Mẫu số 06/NDĐ).

 

            – Bản đồ, sơ đồ vị trí giếng khoan tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1l/25.000 theo hệ toạ độ VN2000.

 

            – Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất cho mục đích sử dụng tại thời điểm xin cấp phép.

 

– Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (Mẫu số 07/NDĐ); báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (Mẫu số 09/NDĐ); báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động  (Mẫu số 10/NDĐ);

            – Bản sao có công chứng GCNQSDĐ hoặc văn bản thoả thuận sử dụng đất được UBND địa phương xác nhận tại nơi đặt giếng khai thác.

            Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp nhé.