>

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 51: 1984

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 51: 1984cho thoát nước - mạng lưới bên ngoài công trình - tiêu chuẩn thiết kế rất cần thiết cho các kỹ sư cấp thoát nước, kỹ sư môi trường. Các công trình cấp thoát nước như xử lý nước cấp, xử lý nước thải, thoát nước trên lãnh thổ VN khi thiết kế phải tuân theo tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 51: 1984 Đây là văn bản chính thức của nhà nước hướng dẫn về thiết kế, quy phạm trong thiết kế cáp thoát nước. Văn bản có các công thức hướng dẫn, số liệu tham khảo rất giá trị. Công ty môi trường Ngọc Lân xin giới thiệu Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 51: 1984 này cho các bạn download về sử dụng. Link download     

                      kysumoitruong.vn/threads/40937-Tieu-chuan-Viet-Nam-TCVN-51-1984?p=69597#post69597