>

Tư vấn xin giấy phép xả nước thải vào nguồn

Công ty Môi Trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một trong những đơn vị đi đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường, tư vấn môi trường, dịch vụ môi trường. Chúng tôi chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực xin giấy phép môi trường như sau:
– Tư vấn, lập cam kết bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, nhà máy – cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh; dịch vụ, nhà hàng…
– Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các dự án: Khu công nghiệp, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt; khu du lịch, sân golf, Khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, Bệnh Viện, Trường học…
– Đo đạc, khảo sát và phân tích chất lượng môi trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Lập BCGS môi trường định kỳ cho các nhà máy, doanh nghiệp, khách sạn…
– Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xử lý nước thải.
– Tư vấn, thực hiện các báo cáo hoàn thành, báo cáo nghiệm thu các công trình xử lý khí thải, nước thải, các công trình môi trường khác…
– Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải….

Mô tả công việc

Thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý liên quan, đo đạc chất lượng nước

Đo đạc và chờ kết quả phân tích chất lượng nước

Lập báo cáo xin giấy phép xả nước thải vào nguồn

Thẩm định báo cáo tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Tiếp nhận sửa chữa, bổ sung theo biên bản họp hội đồng và ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo

Chờ xét duyệt và cấp giấy.

Quý khách có nhu cầu Lập báo cáo xin giấy phép xả nước thải vào nguồn hãy liên lạc với công ty môi trường Ngọc Lân để được tư vấn miễn phí.