>

Xử lý nước thải sửa chữa ôtô, xe máy

Xử lý nước thải sửa chữa ôtô, xe máy

Hiện nay nhu cầu về sử dụng các phương tiện giao thông tăng đến chống mặt. Các loại phương tiện như: xe máy, ôtô…sử dụng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, các dịch vụ sửa xe ngày càng được hình thành. Đồng thời cũng thải ra một lượng nước thải, mang theo ô nhiễm tương đối cao như: dầu nhớt, xăng, bụi bẩn, các chất hữu cơ… nên cần có hệ thống xử lý nước thải

Xử lý nước thải oto xe máy

I.THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

Nước thải chủ yếu phát sinh từ:

–    Quá trình sửa xe: Nước thải có dầu nhớt, xăng, bụi bẩn, các chất hữu cơ…

–    Nước thải sinh hoạt: phát sinh chủ yếu từ nhà vệ sinh và bếp ăn. Nước thải sinh hoạt có các chất hưu cơ, vi khuẩn..  gây ô nhiễm với nồng độ thấp phù hợp với biện pháp xử lý sinh học.

Khảo sát các nguồn thải nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm, từ đó đưa ra phương pháp xử lý tối ưu nhằm giảm chi phí đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải sửa chữa ôtô, xe máy.

II.QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SỬA CHỮA ÔTÔ, XE MÁY

III. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Nước thải từ quá trình rửa xe theo hệ thống thu gom chảy vào bể thu gom nước thải. Phía trước bể gom chúng tôi đặt song chắn rác để loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn trong nước thải. Phía sau bể gom là lưới rác tinh để lược bỏ các tạp chất có kích thước nhỏ. Nước thải từ bể gom được sang bể điều hòa nhằm ổn định lưu lượng và nồng độ. Tại bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải sửa chữa ôtô, xe máy, chúng tôi bố trí máy khuấy trộn chìm nhằm mục đích hòa trộn đồng đều nước thải trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể, sinh ra mùi khó chịu. Sau đó, nước thải được bơm lên bể tuyển nổi để loại bỏ dầu và các chất lơ lững trong nước thải.

Nước thải tiếp tục chảy từ bể tuyển nổi xuống bể keo tụ kết hợp lắng, đồng thời dùng bơm định lượng châm chất keo tư vào hòa trộn với nước thải để tạo ra các bông cặn. Ở đây các chất màu và cặn lơ lửng bị kết tủa lại còn nước thải chảy qua bể khử trùng, để khử trùng các vi khuẩn có hại trong nước thải. Sau đó, nước thải chảy qua cột lọc áp lực, để giữ lại cặn lơ lửng, và khử cả lượng màu, mùi còn lại trong nước thải.

Nước thải sau khi qua cột lọc áp lực tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà nước được xả ra nguồn tiếp nhận .

Bùn cặn từ các bể được đưa vào bể chứa bùn, làm giảm lượng nước chứa trong bùn. Sau đó, được cơ quan chức năng xử lý theo định kỳ.

Hãy liên hệ cong ty moi truong Ngọc Lân để được tư vấn miễn phí về Xử lý nước thải sửa chữa ôtô, xe máy.