>

Xử lý nước thải theo phương pháp xử lý cơ học, hóa học, sinh học

Công ty môi trường Ngọc Lân giới thiệu các phương pháp xử lý nước thải theo phương pháp xử lý cơ học, hóa học, sinh học.

xu ly nuoc thai tai soc trang

Quy trình xử lý Các công đoạn có thể áp dụng
Cơ học

 

 

 

 

 

 

Hóa học

 

 

 

 

 

Sinh học

Lắng cặn

Lọc qua lưới lọc

Làm thoáng

Lọc qua lớp vật liệu lọc

Lọc qua màng

Tuyển nổi và vớt bọt

Khử khí

Khuấy trộn

Pha loãng

Clo hóa

Ozon hóa

Trung hòa bằng dung dịch axit hoặc kiềm

Keo tụ

Hấp thụ và hấp phụ

Trao đổi ion

– Xử lý hiếu khí:

+ Bể aerotank

+ Bể lọc sinh học

+ Hồ hiếu khí, hồ oxy hóa

+ Ổn định cặn trong môi trường hiếu khí

– Xử lý yếm khí:

+ Bể UASB

+ Bể lọc yếm khí

+ Bể tự hoại, bể lắng 2 vỏ

+ Hồ yếm khí

+ Ổn định cặn trong môi trường yếm khí –  bể metan

Quy trình xử lý nước thải còn có cách phân loại theo công đoạn như sau: (trang 28 TXL)

a. Tiền xử lý

b. Xử lý sơ bộ

c. Xử lý bậc 2

d. Tiệt trùng

e. Xử lý cặn

f. Xử lý bậc 3

Về mức độ xử lý đôi khi còn phân loại theo bậc xử lý:

a. Xử lý sơ bộ: Chất lượng nước ra đáp ứng gần loại C

b. Xử lý bậc 2: Chất lượng nước ra đạt loại A, B

c. Xử lý bậc 3: Tiếp sau bậc 2 để nâng cao thêm chất lượng nước đầu ra để có thể sử dụng nước lại.

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải, xin chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả khi tham khảo tiêu chuẩn này.