>

Tag: Phương pháp xử lý nước thải

Phương pháp xử lý nước thải chế biến cao su

Phương pháp xử lý nước thải chế biến cao su

Phương pháp xử lý nước thải chế biến mủ cao su   Công ty môi trường Ngọc Lân giới thiệu phương pháp xử lý nước thải chế biến cao su. Nước ta là một nước có diện tích trồng cây cao su tương đối lớn. Cây cao su chủ yếu phân bố ở vùng tây […]

Xử lý nước thải theo phương pháp xử lý cơ học, hóa học, sinh học

Xử lý nước thải theo phương pháp xử lý cơ học, hóa học, sinh học

Công ty môi trường Ngọc Lân giới thiệu các phương pháp xử lý nước thải theo phương pháp xử lý cơ học, hóa học, sinh học. Quy trình xử lý Các công đoạn có thể áp dụng Cơ học             Hóa học           Sinh học Lắng cặn Lọc […]