>

Giới thiệu công ty

I.   GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Môi Trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một trong những đơn vị đi đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường.

Với phương châm “Đáp ứng tối đa, xử lý thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng”, Môi trường Ngọc Lân là công ty đầu tiên tại Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ xử lý nước thải với công nghệ oxy hoá sâu kết hợp với công nghệ màng lọc sinh học cao phân tử MBR, công nghệ AAO, hóa chất khử màu, chất lượng nước sau xử lý đạt các chỉ tiêu về môi trường loại A. Hệ thống được xây dựng ngầm hoặc nổi hoàn toàn theo yêu cầu của chủ đầu tư, nhằm tiết kiệm diện tích đất xây dựng hệ thống xử lý thỏa mãn mọi yêu cầu cao nhất từ khách hàng….

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Tư vấn thiết kết, thi công, bảo trì công trình
  • Cấp thoát nước, xử lý nước cấp, nước nhiễm mặn, nước đóng chai
  • Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp

  • Vận chuyển xử lý rác thải, chất thải công nghiệp và các chất thải nguy hại.

  • Xử lý bụi, khí thải, hơi hóa chất.

  • Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  • Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải

  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát môi trường, đăng ký sở chủ nguồn thải chất thải nguy hại

III. TIÊU CHÍ:

                  Chung tay bảo vệ môi trường cùng cộng đồng, phục vụ khách hàng tốt là xây dựng thương hiệu. Môi trường hôm nay tương lai con cháu mai sau!