>

Công nghệ SBR xử lý nước thải bia

Công ty môi trường Ngọc Lân - Công nghệ SBR xử lý nước thải bia - xin giới thiệu với các bạn:  

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA CÔNG NGHỆ SBR

công ty môi trường Ngọc Lân xử lý khí thải, xử lý nước thải

công ty môi trường Ngọc Lân xử lý khí thải, xử lý nước thải

Các nguồn phát sinh và đặc tính của nước thải

- Trong sản xuất bia, nước thải là dạng chất thải  chủ yếu gây ô nhiễm trong sản xuất và được phân thành ba loại:

- Nước thải coi như sạch: Nước làm lạnh, nước ngưng, đây là nguồn nước thải ít hoặc gần như không gây ô nhiễm nên có khả năng tuần hoàn sử dụng lại.

- Nước thải từ công đoạn sản xuất: là nước thải có độ ô nhiễm hữu cơ cao do đặc trưng nguyên liệu đầu vào chủ yếu là gạo và malt. Hầu như tất cả các công đoạn sản xuất đều sinh nước thải.

- Nước từ công đoạn rửa từ bộ phận  nấu – đường hóa, chủ yếu là nước vệ sinh thùng nấu, bể chứa, bồn lên men… có chứa nhiều cặn malt, tinh bột, bã hoa và các hợp chất hưu cơ carbonat do vậy có hàm lượng ô nhiễm  hưu cơ cao.

- Công đoạn chiết chai dịch bia rớt trong quá trình chiết.

- Nước rửa chai là một trong những dòng thải có hàm lương ô nhiễm lớn trong sản xuất bia. Ngoài ra, nước thải từ quá trình rửa chai có độ pH cao.

- Nước sinh hoạt: nước do công nhân sử dụng và thải ra.

- Nước chảy tràn trên bề mặt: lượng nước này chủ yếu là nước mưa, có lưu lượng lớn vào mùa mưa, còn vào mùa khô thì không đáng kể.Đặc trưng của nước thải này là cuốn theo các chất rơi vãi trên bề mặt nhà máy. Nhìn chung ham lượng ô nhiễm các chất hưũ cơ hòa tan là nhỏ.

- Lượng nước thải lớn khoảng 7-10 m3/1000 l bia thành phẩm

Để có thể lấy được tài liệu này các bạn có thể gửi imail cho chúng tôi hoặc click vào đề tàiCông nghệ xử lý nước thải SBR cho nhà máy bia để tải về.

Công ty môi trường Ngọc Lân xin trân trọng kính chào và chúc các bạn một ngày làm việc học tập vui vẻ.