>

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo tác động môi trường

Công Ty Môi Trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một trong những đơn vị đi đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường, tư vấn môi trường, dịch vụ môi trường. Chúng tôi chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực xin giấy phép môi trường như sau:
– Tư vấn, lập cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, nhà máy – cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh; dịch vụ, nhà hàng…
– Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
, đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các dự án: Khu công nghiệp, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt; khu du lịch, sân golf, Khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, Bệnh Viện, Trường học…
– Đo đạc, khảo sát và phân tích chất lượng môi trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Lập BCGS môi trường định kỳ cho các nhà máy, doanh nghiệp, khách sạn…
– Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xử lý nước thải.
– Tư vấn, thực hiện các báo cáo hoàn thành, báo cáo nghiệm thu các công trình xử lý khí thải, nước thải, các công trình môi trường khác…
– Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải….

I. Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động môi trường… hoặc các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh đều phải lập BCGS môi trường định kỳ, tối thiểu 06 tháng/lần hay 03 tháng/lần.

II. Mô tả công việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
– Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm;
– Đánh giá chất lượng môi trường;
– Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm;
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố;
– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
– Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng (Sở TNMT, các Phòng Môi trường Quận Huyện, Hepza…)

Hãy liên hệ cong ty moi truong Ngọc Lân để được tư vấn miễn phí về Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Các bài viết về thủ tục môi trường: Dịch vụ môi trường