>Xử lý nước rỉ rác

Xử lý nước rỉ rác

Xử lý nước rỉ rác

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận Xử lý nước rỉ rác, công nghệ hiện đại, chất lượng cao, giá thành hợp lý. LH 0905555146

Xử lý nước thải rỉ rác khử Nitơ công nghệ mới, chi phí vận hành xử lý nước rỉ rác bằng 1/3 công nghệ xử lý nước rỉ rác hiện hành hiện nay.

Xử lý nước rỉ rác hiện nay giá một mét khối nước thải nước rỉ rác trung bình từ 82.000 - 120.000 (bãi rác Nam Sơn - Hà Nội). Giá thành cao như vậy nguyên nhân là do công nghệ xử lý nước rỉ rác đang áp dụng hiện nay quá phức tạp và rối rắm. Lượng hóa chất đổ vào quá nhiều để khử màu, khử nitơ bằng tháp Striping làm cho giá thành xử lý nước rỉ rác tăng lên quá cao. Dùng phương pháp khử màu bằng fenton là hạ pH xuống 3-4, châm sắt, H2O2 để sinh ra gốc OH* tự do để khử màu, sau đó lại phải nâng pH lên mới keo tụ tạo bông được. Dùng tháp Striping để khử Nitơ lại phải đưa pH lên trên 10 để các dạng nitơ trong nước thải chuyển sang NH3, sau đó dùng quạt thổi cho bay ra khỏi nước. Phương pháp này hiện nay áp dụng cho các nhà máy xử lý nước rỉ rác như Bình Dương, Nam Sơn và một số nhà máy xử lý nước rỉ rác khủng khác. Qua phân tích trên chúng ta dễ dàng nhận thấy quá tốn kém tiền bạc.

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận thiết kế xử lý nước rỉ rác với công nghệ Hano mới nhất hiện nay. Điểm ưu việt của công nghệ này là hóa chất khử Nito giá rất rẻ khiến giá thành vận hành nước rỉ rác chỉ nằm ở mức 20.000 đồng -40.000 đồng.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cải tạo hoặc xây mới hệ thống xử lý nước rỉ rác. Nhận cung cấp hóa chất khử Nitơ và tư vấn kỹ thuật cho các nhà máy trên toàn quốc.

Email: mtngoclanco@gmail.com

 xử lý nước rỉ rác công nghệ HANOxử lý nước rỉ rác công nghệ HanoXử lý rác thải để nước rỉ rác không đầu độc môi trường

Tham khảo quy trình xử lý nước thải rỉ rác phổ biến ở Việt Nam

I.    Lưu lượng nước rỉ rác

Nhà máy xử lý nước rỉ rác Bình Dương được thiết kế với công suất 320m3/ngày

II.    Thành phần tính chất nước rỉ rác

Nước rỉ rác tại bãi chôn lấp rác Bình Dương có nồng độ các chỉ danh ô nhiễm rất lớn,được thể hiện như bảng dưới đây :

Tính chất nước rỉ rác

Nước thải từ ô chôn lấp sẽ được bơm trực tiếp lên nhà máy xử lý nước rỉ rác để  xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép.do đó chất lượng nước thải từ ô chôn lấp sẽ được sử dụng làm thông số đầu vào cho quá trình vận hành nhà máy xử lý nước rỉ rác

III  Công nghệ xử lý nước thải rỉ rác

Công nghệ được áp dụng là công nghệ đã áp dụng tại nhiều bãi chôn lấp rác khác nhau.

IV.Quy trình công nghệ của trạm xử lý nước rỉ rác qua những bước sau

Bước 1:  Xử lý sơ bộ Bao gồm hồ chứa nước rác tươi,máy tách rác & bể trôn vôi,bể điều hòa,bể lắng cặn vôi.Nước thải được thu gom làm thoáng sơ bộ,tách rác đồng thời ổn định nước thải đầu vào và khử kim loại trong nước rác

Bước 2: Xử lý nước thải rỉ rác: tháp Stripping hai bậc. Dùng để xử lý N-NH3 trong nước thải.Các thiết bị trong tháp hoạt động hoặc dừng tự động theo sự hoạt động của bơm cấp nước thải lên

Bước 3: Bể khử Canxi + bể tiền xử lý hóa lý Dùng để xử lý lắng cặn Can xi trong nước rỉ rác.Bể khử caxi được bố trí hệ thống châm hóa chất như 1 bể tiền xử lý hóa lý nhằm tăng cường quá trình xử lý sinh học

Bước 4: Xử lý nước thải rỉ rác: Bể phản ứng sinh học Seletor + MBBR Dung oxy hóa COD,BOD đồng thời với quá trình nitrification và denitrification.bể được lắp đặt hệ thống phân phối khí dưới đáy bể để dung cấp khí dạng bọt mịn.Khí được cấp gián đoạn thông qua van điều khiển.

Bước 5: Bể xử lý hóa lý Sử dụng các chất keo tụ để xử lý các chất lơ lửng trong nước rỉ rác và xử lý 1 phần độ màu

Bước 6 :Bể oxy hóa fenton hai cấp lien tiếp Sử dụng các chất oxy hóa mạnh để oxy hóa các chất mang màu và chất ô nhiễm khó phân hủy,sử dụng 2 cấp lien tiếp nhằm làm tăng hiệu suất của quá trình oxy hóa Bước 7: Xử lý nước thải rỉ rác: Bể lọc khử trùng Xử lý các thành phần cặn lơ lửng trong nước rác bằng hệ thống bể lọc cát,sử dụng hóa chất NAClO để khử trùng nước thải Bước 8 : Hệ thống xử lý bùn Bùn dư từ công đoạn xử lý được bơm đến bể chứa và nén bùn .Bùn từ bể chứa sẽ được hút thu gom và vận chuyển vào các ô chôn rác của bãi

V. Thuyết mình quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác

Bãi rác Bình Dương chôn lấp nhiều loại rác thải sinh hoạt – công nghiệp không được phân loại trước nên đặc tính nước thải của bãi chôn lấp rác Bình Dương rất khác so với nước thải rỉ rác của các nước tiên tiến,đặc biệt là hàm lượng N cao,COD cao và khó xử lý, sự biến động lớn theo mùa mưa – mùa khô tính chất nước thải đầu vào khác nhau.

1-Quy trình công nghệ được thể hiện như hình sau:

Quy trình công nghệ xử lý nước thải rỉ rác

2-Quy trình xử lý nước rỉ rác được diễn ra như sau:

a.    Xử lý sơ bộ.

-    Nước rác từ bãi chôn lấp được thu gom về hồ chứa nước rác.tại hồ chứa nước rác có bố trí hệ thống sục khí dạng treo nhằm điều hòa lưu lượng và nồng độ nước rỉ rác.bên cạnh đó thì hồ chưa nước rỉ rác còn có khả năng phân hủy sinh học -    Nước rỉ rác từ hồ chứa được bơm đến máy tách rác để loại bỏ rác có kích thước lớn hơn 2 mm và chảy vào bể trộn vôi có bố trí hệ thông máy khuấy vôi (hoặc hệ thống sục khí) -    Bể trộn vôi A-02 được cấp vôi và sục khí gián đoạn để tránh lắng cặn vôi và làm tăng hiệu quả nâng pH. Bể có vai trò khử 1 số ion kim loại nặng trong nước rỉ rác và khử màu cho nước rỉ rác -    Nước thải sau bể trộn được tiếp tục được dẫn vào bể điều hòa (A-03). Tại bể điều hòa có bố trí hệ thống sục khí nhằm tăng khả năng hòa trộn,đồng thời giảm mùi phát sinh do quá trình yếm khí xảy ra.nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể lắng vôi (A-04) để tách cặn vôi trước khi vào công đoạn tiếp theo -    Lưu lượng nước thải được đo tự động,tín hiệu thu được sau đó sẽ được truyền vào hệ thống điều khiển PLC-SCADA để từ đó điều khiển lại bơm nước thải đễ vận hành đúng lưu lượng yêu cầu

b.   Xử lý Nito và khử Canxi:

Lloại bỏ ( N-NH3) bằng hệ  thống Stripping và khử  Canxi + tiền xử lý hóa lý -    Nước thải sau khi lắng vôi được dẫn vào hố bơm (A-05).Nước thải được tiếp tục bơm  lên tháp Stripping (A-06) để loại bỏ N-NH3 từ >1000 mg/l xuống 10 mg/l.Tại đây nước thải được bổ sung thê hóa chất là dung dịch NaOH để duy trì giá trị pH =10-11 cho quá trình xử lý tại tháp Stripping  bằng bơm định lượng hóa chất.Quá trình châm NaOH trên đường ống bơm lên tháp Stripping được điều khiển tự động qua thiết bị đo pH được lắp trên đường ống -    Nước thải trong bể sẽ được bơm tự động lên tháp Stripping theo mực nước đo được trong bể.các thiết bị tháp Stripping được hoạt động hoặc dừng tự động theo sự hoạt động của bơm cấp nước từ bể thu nước -    Khí được cấp cho 2 tháp Stripping hoạt động theo nguyên tắc nối tiếp:Nước thải sau tháp Stripping 1 sẽ được thu vào hố bơm rồi được bơm tiếp lên tháp stripping 2 quá trình hoạt động như tháp Stripping 1 -    sau khi qua tháp Stripping 2 nước thải sẽ được đưa qua bể xử lý Canxi (B-01) nhằm loại bỏ ion Ca2+ trước khí đi vào giải đoạn xử lý sinh học.tại đây nước thải được trộn với hoa1 chất trên đường ống phần Ca2+ kết tủa sẽ lắng tại ngăn lắng,nước sẽ tràn theo máng thu sang bể xử lý sinh học -    Trên đường ống dẫn nước thải từ bể Stripping 2 sang bể B-01 có bố trị thêm hệ thống châm hóa chất (FeCl3,H2SO4,polymer). Lúc này bể B-01 đóng vai tròn là bể tiền xử lý hóa lý( keo tụ – tạo bông- lắng) nhằm tăng điều kiện ổn định và tăng hiệu suất xử lý cho hệ thống xử lý sinh học MBBR. -    Nước rỉ rác sau quá trình tiền xử lý hóa lý có giá trị pH thấp nên đường ống dẫn sang bể sin học selector (B-02) co châm dung dịch NaOH để nâng pH = 7-7,5 là điệu kiến thuận lợi cho xử lý sinh học hiếu khí

c.    Xử lý sinh học (công nghệ MBBR)

-    nước thải từ bể khử  Canxi được dẫn sang ngăn Selector (B-02) rồi chảy sang bể MBBR (b-03).Ngăn đầu tiên của bể Selector  có nhiệm vụ tiếp nhận và hòa trộn nguồn nước thải đưa vào hệ thống cùng lượng hồi bùn và hồi lưu lắp đặt trong bể MBBR, đảm bảo điều kiện tối ưu nhất cho quá trình xử lý ơ bể MBBR.lưu lượng nước thải sẽ được tính toán thông qua lập trình căn cứ và thể tính rút nước trong bể MBBR và thời gian hoạt động của mỗi chu kỳ xử lý. -    Ưu điễm nổi bật của công nghệ MBBR là toàn bộ quá trình xử lý sinh học chỉ diễn ra trong 1 bể,không cần sử dụng bể lắng và chu kỳ xử lý ngắn 4h/1 mẻ.Công nghệ MBBRđã được áp dụng hơn 100 công trình trên thế giới và được cấp chứng nhận độc quyền tại mỹ.Chù trình xử lý tại bể MBBR được mô tả như sau + Giờ 1-2h đầu:Fill and Aeration + Giờ thứ 3 : setting + Giờ thứ 4 : decanting -    Ở đây các chất ô nhiễm trong nước thải được xử lý bởi các tác nhân là vsv (bùn hoạt tính) và được cấp khí từ máy thôi khí thông qua hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể.quá trình cấp khí diễn ra trong thời gian đầu của chu kỳ nhằm cung cấp đủ lượng Oxy cần thiết cho quá trình cũng như khuấy trộn tăng khả năng tiếp xúc giữa vsv với chất ô nhiễm.hệ thống đo lương và điều khiễn sẽ giúp người vận hành nắm bắt được nhu cầu sử dụng oxy của hệ thống từ đó quyết định mức độ hoạt động của máy thổi khí sao cho vẫn đạt hiệu quả xử lý đồng thời tiết kiệm chi phí điện năng cho quá trình xử lý.sau thời gian sục khí vừa đủ,ngưng cung cấp không khí vào bể MBBR và bể lắng,thời gian này sẽ diễn ra mãnh liệt quá trình khử Nito.Cuối chu kỳ xử lý nước được đưa sang bể trung gian bằng thiết bị dacentor

d.    Xử lý hóa lý

-    Nước thải sau khi xử lý sinh học sẽ được bơm sang bể xử lý hóa lý B-05 để loại bỏ các căn lơ lửng trong nước rỉ rác và 1 phần tử màu.Lưu lượng nước thải bơm lên bể xử lý hóa lý được điều khiển tự động nhờ thiết bị đo lưu lượng lắp trên đường ống.bể xử lý hóa lý gồm 3 ngăn đóng vai trò là cụm thiết bị keo tụ + tao bong + lắng.Tại ngăn đầu của bể xử lý hóa lý đóng vai trò là bể tạo bong, dung dịch phèn FeCl3 và H2SO4 được châm vào ngăn này.Ngăn tạo bông được bổ sung polymer nhằm lien kết các bông cặn lại với nhau tạo thành bông cặn có kích thước to hơn và dễ lắn hơn trước khi chảy sang ngăn thứ 3 là ngăn lắng.Quá trình keo tụ,tạo bông với phèn Fe2+ diễn ra ơ pH=3-3,5

e.   Oxy hóa fenton 2 bậc

-    Sau quá trình xử lý hóa lý nước thải sẽ được dẫn sang cụm xử lý fenton 2 bậc (C-01–> C-02–>C-04–>C-05–>C-03) để tiếp tục xử lý màu và các chất không có khả ngăn phân hủy sin học trong nước rỉ rác.tại cụm oxy hóa fenton 2 bậc hóa chất Fe2+,H2O2 và H2SO4 được châm vào các ngăn C-01(fenton bậc 1) và C-04 (fenton bậc 2) -    Hệ tác nhân fenton là 1 hỗn hợp gồm cac1

ion Fe2+ và H2O2 chúng tác dụng với nhau tạo thành các gốc tự do hydroxyl * OH,còn ion Fe2+ bị oxy hóa thành Fe3+ -    Chính các gốc *OH sinh ra trong quá trình phản  ứng sẽ phản ứng với các gốc hữu cơ mang màu theo phản ứng *OH + RH –> R* + H2O -    Các gốc hữu cơ sau quá trình phản ứng sẽ trở nên linh động và dễ dàng tạo thành các phản ừng cắt thành các mạch ngắn ,mà sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O -    Phản ứng fenton đối với nước rỉ rác diễn ra mạnh ở giá trị pH thích hợp. Sau quá trình phản ừng fenton 2 bậc,dung dịch NaOH  được châm vào bể C-03 nhằm nâng pH =7-8 để khữ Fe và hàm lượng H2O2 dư -    Quá trình sau khi phản ứng nước được bơm lên thiết bị lắng gồm 3 ngăn C-06. Tại đây hóa chất polymer được châm vào ngăn 1 nhằm lien kết tạo thành các bông cặn có kích thước lớn và NaOCl sẽ được châm vào ngăn 2 để tăng cường quá trình oxy hóa các chất ô nhiễm còn lại trong nước rác.Sau đó tại ngăn lắng bùn được lắng xuống đáy,nước trong chảy qua máng tràn vào bể lọc C-08

f.   Lọc và khử trùng nước

-    Bể lọc C-08 với lớp vật liệu lọc là cát thạch anh có chức năng loại bỏ các cặn còn lại sau bể lắng thứ cấp -    Nước rác sau khi qua bể lọc được dẫn sang bể khử trùng C-07 ,tại ngăn đầu tiên của bể khử trùng,bơm định lượng sẽ cấp dung dịch hóa chất đễ khử trùng nước thải,sau 1 thời gian phản ứng trong bể khử trùng nước thải đạt theo tiêu chuẩn yêu cầu và chảy vào hồ sinh thái

g.    Xử lý bùn

-    Bùn lắng từ các bể A-04,B-01,B-04 và bùn sinh học dư  từ bể B-03 được xả về bể nén bùn B-04,tại bể nén bùn lắp đạt hệ thống phân phối khí đễ cấp khí trong quá trình phân hủy bùn(bùn sinh học).Trong bể phân hủy bùn duy trì bùn ở trạng thái thiếu khí để làm tăng quá trình phân hủy VSV và tránh các mùi hôi thối sinh ra nếu để bùn ở trạng thái yếm khí -    Bùn từ quá trình xử lý hóa lý,bùn sinh học được tự động thu gom về bể chứa bùn.Bùn từ bể chứa sẽ được xe bồn hút thu gom và vận chuyển vào các ô chôn rác của bãi rác.

Xử lý nước rỉ rác

Quý khách hàng có nhu cầu mua hóa chất khử nito Hano, thiết kế, xây mới, cải tạo hệ thống xử lý nước thải rỉ rác hãy liên hệ chúng tôi để tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ

Công ty môi trường Ngọc Lân chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả !

 

 Kiểm tra thiết kế bể aerotank

 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, việc kiểm tra khả năng hoạt động của bể rất quan trọng. Qua quá trình làm việc trong ngành xử lý nước thải chúng tôi nhận thấy sự cố xẩy ra trong quá trình vận hành hầu hết xuất phát từ việc thiết kế sai hoặc vận hành sai kỹ thuật. Muốn cho hệ thống hoạt động ổn định, chúng ta phải đảm bảo các tiêu chí nằm trong quy phạm thiết kế. Các tiêu chí đó là thông số động học như F/M, Y, Kd, OLG, MLVSS...

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi sẽ thiết kế phần mềm giúp các bạn kiếm tra tải trọng hữu cơ (OLG) trong bể Aerotank có thiết kế đúng kỹ thuật hay chưa.

công thức: I=\frac{S_{o}Q}{V*1000}

Các bạn nhập

S0 là BOD5 (mg/l), Q là lưu lượng (m3/ngày),V là thể tích Aerotank hữu ích, ta có kết quả I là kg được xử lý trên một m3 nước thải trong bể Aerotank.

Với bể Aerotank khấy đảo hoàn chỉnh, là bể hiếu khí phổ biến nhất ở VN hiện nay. Nếu kết quảcủa các bạn vượt qua khỏi quy phạm là sai kỹ thuật: phải nằm trong khoảng 0,8 kg/m3 - 1.9 kg/m3.

Với bể Aerotank khử BOD kết hợp nitrat hóa, I : 0.08 - 0.32 kg BOD/m3

Với Aerotank SBR và mương ô xi hóa I : 0.08 - 0.32 kg BOD/m3

Xem thêm các phần mềm khác tại đây : 

  1. phần mềm tính lượng bùn hoạt tính
  2. phần mềm tính tỷ số F/M
  3. phần mềm tính ? – Tốc độ sử dụng thức ăn của vi sinh
  4. Tính thể tích bể Aerotank
  5. Tính lượng khí cung cấp cho bể Aerotank
  6. Tính lượng bùn hóa lý sinh ra

Ô tìm kiếm

Công Ty Môi trường Ngọc Lân


Nhân dịp năm mới 2020, thay mặt Công Ty Môi Trường Ngọc Lân , tôi là Phan Kiêm Hào, giám đốc công ty, kính chúc quý khách một năm mới tràn đầy niềm vui, mã đáo thành công, vạn sự như ý, phát tài phát lộc
Công Ty Môi Trường Ngọc Lân cung cấp dịch vụ môi trường như: xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, cung cấp hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, DTM, tư vấn thủ tục môi trường, xử lý nước sạch ...

Được thành lập vào năm 2003, Công Ty Môi Trường Ngọc Lân là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực xử lý môi trường, nhận chuyển giao công nghệ xử lý nước bậc cao như công nghệ oxy hoá sâu kết hợp màng lọc sinh học cao phân tử MBR, công nghệ AAO, MBR MBBR, công nghệ Unitank... Sản xuất thành công hóa chất khử màu oxi hoá bậc cao cho nước thải dệt nhuộm, rỉ rác, dược phẩm. Cung cấp giải pháp xử lý khí thải tiên phong tại Việt Nam, xử lý triệt để khí CO, NOX, H2S...Ngoài ra chúng tôi cũng là đơn vị duy nhất ở trong nước xử lý khí thải bằng công nghệ lọc sinh học Biofilter áp dụng thành công cho nhiều nhà máy xử lý NT, nhà máy cao su, nhà máy sản xuất phân sinh học.
Một số khách hàng tiêu biểu của Công Ty Môi Trường Ngọc Lân trong lĩnh vực xử lý nước cấp, xử lý nước thải, xử lý khí thải và cung cấp hóa chất công nghiệp như:
Hệ thống xử lý nước thải cho tập đoàn dầu khí PTSC Vũng Tàu
Hệ thống xử lý nước thải xi mạ nhà máy ống thép Tập Đoàn Hòa Phát
Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Công Ty Quốc Tế Radian
Hệ thống xử lý nước uống tinh khiết Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn
Hệ thống xử lý khí thải nhiễm dầu Tập Đoàn Unitech (Mỹ)
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất hạt điều tập đoàn Rainl (Ấn Độ)
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bánh kẹo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương
Hệ thống xử nước thải dệt nhuộm Esquel (VSIP II)
Hệ thống xử nước thải dệt nhuộm Phước Long
Hệ thống xử lý nước thải cao su Thời Ích
Hệ thống xử lý nước thải thủy sản Simmy
Hệ thống xử lý nước thải Tòa nhà Reetower (Quận 4)
Hệ thống xử lý nước thải Tòa nhà Trung tâm Hành Chính Đà Lạt
Hệ thống xử lý nước thải Tòà nhà Hội Luật Gia Hà Nội
Hệ thống xử nước thải dệt nhuộm Triệu Tài
Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác Công Ty Môi Trường Đô Thị Vũng Tàu
Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Bộ Công Thương
Hệ thống xử lý khí thải Biofilter công ty chăn nuôi gà AGGORESOURCES
Hệ thống xử lý khí thải Nhà Máy Nhôm Siêu Trường
Hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết tiêm cất Nhà Máy Dược Phẩm Cửu Long
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà Tháp Sao Hà Nội
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Gò Me
Hệ thống xử lý nước thải chế biến hạt điều Thái Hà
Cung cấp hóa chất cho KCN Đồng An
Cung cấp hóa chất cho KCN Bình Chiểu
Cung cấp hóa chất cho KCN Lê Minh Xuân
Cung cấp hóa chất cho KCN VSIP
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy rác thải nguy hại Tân Phát Tài.
Chúng tôi luôn luôn tâm niệm: "phục vụ tốt khách hàng là trách nhiệm của mỗi CBCNV Công Ty Môi Trường Ngọc Lân" Đến với chúng tôi, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí, phục vụ tận tâm bởi đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư môi trường lành nghề, kinh nghiệm lâu năm.
Công Ty Môi Trường Ngọc Lân xin chúc quý khách năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn
Giám đốc: Phan Kiêm Hào

facebook

Hệ thống xử lý nước thải cty Môi Trường Ngọc Lân

Thông tin

Công ty môi trường - Tác giả: Kiêm Hào
Ngày đăng: - xếp hạng 5 | 999 bài đánh giá

Vị trí trên bản đồ