>

Các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tiêu biểu

Danh sách các khách hàng tiêu biểu, chọn lựa từ những ngành nghề đặc trưng

STT

Tên công trình

Công suất (m3/NĐ)

Đơn vị thiết kế & thi công

1

Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Bộ Công Thương – 88 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội

200

CTY MÔI TRƯỜNG NGỌC LÂN

2

Hệ thống xử lý nước xi mạ – Nhà máy ống thép BD- tập đoàn Hòa Phát

200

3

Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải  của xưởng in  Maxport III – Thái Bình

500

4

Trạm xử lý nước thải nguy hại  DNTN Tân Phát Tài-Đồng Nai

200

5 Thiết kế HTXLNT dệt nhuộm Quảng Sơn – tập đoàn Phong Phú 3000
6 Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT tái chế giấy công ty cổ phần giấy An Bình 2000
7
Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT sinh hoạt công ty cổ phần tập đoàn HAGL
400
8

Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Bộ Công Thương – Đồng Nai

500
9 Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm SY ViNa – Hàn Quốc – Đồng Nai 3000
10 Trạm xử lý nước thải nước rỉ rác bãi chôn lấp Tóc Tiên, Hàn Quốc – Đồng Nai
200
11 Trạm xử lý nước thải nhiễm dầu PTSC Vũng Tàu, tập đoàn dầu khí VN 400
12 Trạm xử lý nước thải nước rỉ rác Song Nguyên
300
13 Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT chế biến mủ cao su – công ty cao su Thành Tuy Hạ 500
14 Lắp đặt hệ thống xử lý nước uống tinh khiết Cảng Cát Lái – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 100
15 Xử lý nước thải công nghiệp, nước tinh khiết – Cty Phú Hưng, Lạng Sơn 200
16
Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT thủy sản Đông Lạnh, Đồng Nai
800
18 Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT dệt nhuộm TM Vina, KCN Minh Hưng 1500
19 Lắp đặt hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết tiêm cất, HTXLNT – Tổng công ty dược phẩm Cửu Long, TP. Vĩnh Long 72m3 nước DI, 200m3 nước thải
20 Thiết kế trạm xử lý nước rỉ rác, Tổng công ty môi trường đô thị Vũng Tàu 100m
21 Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT KCN Minh Hưng, Hàn Quốc 5000

Còn rất nhiều công trình sẽ cập nhật tiếp vào đợt kế tiếp.